In opdracht van het bestuur van de NRG heeft in 2008 een groep registrars en collectiebeheerders, samen met de directeur van de VRM en een vertegenwoordiger van AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) gewerkt aan een goed onderbouwd functieprofiel van de registrar. Na veel wikken en wegen, controlesessies, collegaberaad en ten slotte het ijken door de vakbonden, hebben wij naar onze mening een fraai resultaat geboekt.

 

Het  functieprofiel hoort thuis in het handboek referentiefuncties dat ontwikkeld is door AWVN in opdracht van de Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea. De functiebeschrijving van registrar met het bijbehorende hulpmiddel is een richtlijn op basis waarvan de museumeigen functies ingedeeld kunnen worden. De waardering van deze functie is tot stand gekomen volgens de ORBA methodiek, een objectieve methode die het mogelijk maakt functies binnen en buiten de museumwereld met elkaar ter vergelijken en in te delen. De vakbonden zijn betrokken bij de waardering van de referentiefuncties (zo ook de functie van registrar).

 

Voor verdere vragen kan iedereen natuurlijk ook in de eigen instellingen bij de afdeling P&O terecht.

De registrar
De registrar
De registrar
De registrar
De registrar
De registrar