Agenda 2018

13 December 2018

NRG Netwerkmiddag / kerstborrel
Thema: Als kunst je lief is
Voor meer informatie: https://krollermuller.nl/alskunstjeliefis

17-19 November 2018

11th European Registrars Conference
Queen Elisabeth II Conference Center (London, UK)
Thema: Evolve. Refresh. Collaborate.
Voor meer informatie: www.erc2018.org

19 oktober 2018

NRG Netwerkdag Vlaanderen-NederlandSTAM, Stadsmuseum (Gent, BE)
Thema: Samenwerking tussen musea

14 en 15 juni 2018

Bijeenkomst bestuursleden Europese Registrars GroepenBudapest (HU)
Thema: Europese samenwerking tussen musea

6 april 2018

Netwerkborrel NRGDrents Museum (Assen)
Thema: Budgetteren van bruikleenverkeer
Voor meer informatie: www.museumcontact.nl