Uncategorized

Bestuursleden gezocht!

Een aantal van de bestuursleden van de Nederlandse Registrars Groep (NRG) hebben onlangs afscheid genomen. Veerle de Meester (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen), Klaas Witsen Elias (Kunsthal Rotterdam), Bo Naarden (Kunstlinie Almere Flevoland) en Ko Goubert (M museum Leuven) zijn na jaren van inzet afgezwaaid. We willen deze bestuursleden heel hartelijk bedanken voor hun inzet voor de NRG en het organiseren van vele bijeenkomsten!

Fleur Van Paassen (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen) heeft het stokje in Vlaanderen overgenomen van Veerle en Ko. We zoeken nog twee bestuursleden die willen aansluiten bij de NRG: Eén die de nationale samenwerking oppakt, zoals met de Sectie Collecties en de Museumvereniging. En één die de rol van secretaris wil vervullen en de administratieve en organisatorische taken op zich neemt. Wil jij je graag inzetten voor kennis- en informatie-uitwisseling tussen registrars en andere professionals in de culturele sector? Meld je dan aan om bestuurslid te worden van de NRG via https://nederlandseregistrarsgroep.nl/contact/

Uncategorized

De NRG en het uiteinde van 2021

Beste collega’s,

Na de zomerstop is het even stil gebleven vanuit het NRG-bestuur. Onze excuses hiervoor, bij deze alsnog bericht. Zoals jullie hebben gemerkt, hebben we de maandelijkse ‘corona-online’ bijeenkomsten vooralsnog niet voortgezet. In een overleg met alle bij deze activiteit betrokken collega’s aan het einde van de zomer, hebben we de hoop uitgesproken in de loop van de herfst een ‘live’ bijeenkomst te kunnen organiseren en in december een echte kerstborrel. Dit lijkt echter op dit moment weer een stuk minder kansrijk. We zullen ons op korte termijn (het lijkt wel alsof we het allemaal weer drukker hebben dan ooit 😉) beraden over de opties die er de komende tijd zijn. Inmiddels is er wel al een onderwerp voorgesteld voor een toekomstige bijeenkomst: ‘buitenlandse indemniteitsregelingen’, maar er zijn ongetwijfeld meer zaken die we als registrars met elkaar willen ‘delen’. 

Als er wensen, suggesties of vragen zijn, laat dat dan alsjeblieft weten.

Groet van het NRG-bestuur en de projectgroep ‘online’.